Music Video: European Choir Performs "Coming for You"

Performed by European Falun Go

PureInsight | March 22, 2004

[PureInsight.org]

To Download: Right Click on the mouse and choose "Save Target As…"

Watch Online (4:56) | Download (8MB)

Chinese Lyrics
跨越千山萬水,我一次又一次為你而來
我因為愛你而來。
可貴的中國人啊,請靜心傾聽我的心聲。
法輪大法好啊,法輪大法好。
切莫相信那欺世的謊言!

面對暴力危險,我一次又一次為你而來
我因為愛你而來。
可貴的中國人啊,你可知道全世界都說。
法輪大法好啊,法輪大法好。
切莫錯過這萬古機緣!
切莫錯過這萬古機緣!萬古機緣!

English Lyrics
Crossing over thousands of mountains and millions of rivers, I came for you over and over again
I came because of my love for you
Precious Chinese people, please carefully listen to these words from my heart:
Falun Dafa is good. Falun Dafa is good.
Do not ever believe in their deceitful lies.
Enduring violence and danger, I came for you over and over again
I came because of my love for you
Precious Chinese people, do you know that the entire world says:
Falun Dafa is good. Falun Dafa is good.
Do not miss this once-in-a-billion-years' opportunity.
Do not miss this once-in-a-billion-years' opportunity,
This once-in-a-billion-years' opportunity.
Chinese Pinyin:
Kua yue qian shan wan shui, wo yi ci you yi ci wei ni er lai
Wo yin wei ai ni er lai
Ke gui de zhong guo ren ah, qing jing xin qing ting wo de xin sheng
Falun Dafa hao ah, Falun Dafa hao
Qie mo xiang xin na qi shi de huang yan
Mian dui bao li wei xian, wo yi ci you yi ci wei ni er lai
Wo yin wei ai ni er lai
Ke gui de zhong guo ren ah, ni ke zhi dao quan shi jie dou shuo
Falun Dafa hao ah, Falun Dafa hao
Qie mo cuo guo zhe wan gu ji yuan
Qie mo cuo guo zhe wan gu ji yuan
Wan gu ji yuan

Translated from: http://www.zhengjian.org/music/articles/9/25585.html

Add new comment